Image

仔女係小六數學考得幾好,咁升中之後呢?—超研教育

 

 

2019年升中選校數據,英中係5.5人爭1個位,如果你幫仔女揀左英中,下一步就要諗下適應既問題喇!

係處理小六升中銜接問題上,數學科好常見既問題就係學生好怕處理長篇幅應用題,原因有幾個

1) 題目變哂英文,學生抗拒睇題目

2) 多咗好多代數題,唔再單純係數字上做加減乘除運算,比題目嚇親

3) 中學數學題目比小學數學複雜好多,用小學數學思考模式會做得好慢

呢幾個原因正正令到好多學生係小學數學考得幾好,但升中後就跌到合格邊緣!

所以我地係好衷心希望,升中爸媽可以正視呢個問題,而唔好再等到派上學期成績表先後知後覺發現有問題喇!因為去到個陣時,同學可能已經對數學失去信心,要再重新建立信心一定比預先學好數學更加難、亦更加慢。

講咁多,當然係想話你知,我地超研數學升中暑期班開始收生,而我地一貫好重視升中暑期班既收生,因為好多時,呢班同學入到黎,一讀就讀足6年直到考DSE。我地學位非常有限,未必人人報到,而且教學上目標係想學生做到中至過高水平數學,人人目標未必一樣,我地未必一定適合睇緊POST既你,但我地係好真心想提醒下黎緊子女會升中既家長,唔好忽視升中數學成績下跌既問題,我地好唔想見到因為咁重要既轉捩點,而白白浪費左本來數理可以發展得更加好既學生。

【數學暑期課程適合小六升中一學生】

中學數學加入大量代數運算,必須好好掌握代數基礎,才能在往後學習中準確處理解方程答案
暑期班目標幫助同學建立中學生應有數學思維,建立穩固代數概念
本校學生包括協恩/DGS/德望/九華/DBS/喇沙/英華/皇仁等等
2019年數學暑期課程現已接受報名,我們不設試堂,所有班別額滿即止

分校地址
太子分校:旺角彌敦道794-802號協成行太子中心5
黃大仙分校:鑽石山鳳德商場241-242

新生報名方法:
電話留位-揀選班別後致電51167443查詢學位餘額,電話留位需提供學生全名、就讀學校及家長聯絡電話,並請於2天內入數以便確認學位
親身報名-學生可於校舍開放時間前往黃大仙或太子分校親身報名,學位有限,先到先得,請先致電 51167443 查詢學位是否尚有餘額

 

我地係中學數學專科補習社
升中數學暑期班係每年
5
月開始接受報名

想了解我地升中評估試,可以睇呢篇↓
點解黎超研報升中一數學班要做評估試?

想了解我地升中數學暑期課程內容,可以睇呢度↓
升中數學暑期

summer course math 數學 暑期班 暑期課程 中學

Image

超研教育專注優質數學教育,以舒適學習方案令學生學好數學。課程針對數學考試常見題型加以分析,釐清數理概念,建立及提升解題解難能力,令學生處理多變的試題更有優勢。

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

CONTACT US

電話/Whatsapp

電話/Whatsapp

51167443

旺角分校

九龍旺角彌敦道771-775號栢宜中心2樓

GALLERY