Image

2019/2020 香港各校升中簡介會—超研教育

 

為方便2019/20升讀中一的家長,我們整合了港九多間中學的升中簡介會日期。
為子女選擇合適中學前,應要詳細了解學校的學術表現,包括數理、語文的要求與重視程度,更要了解學校的校風、課外活動、以至各種學習機會是否適合子女。
希望大家都能為子女找到最合適的中學,擁有愉快的中學生活。

 

2018升中簡介會 九龍城

 

2018升中簡介會 黃大仙

 

2018升中簡介會 觀塘

 

2018升中簡介會 油尖旺

 

2018升中簡介會 深水埗

 2018升中簡介會 港島

我地係中學數學專科補習社
升中數學暑期班係每年4月開始接受報名

想知升中後學生係數學科上有咩常見困難,可以睇呢篇↓
仔女係小六數學考得幾好,咁升中之後呢

想了解我地升中數學暑期課程內容,可以睇呢度↓
升中數學暑期

summer course math 數學 暑期班 暑期課程 中學

 


九龍城區 
協恩中學 2018年10月27日
喇沙書院 2018年11月3日
拔萃男書院 2018年11月3日
東華三院黃芴南中學 2018年11月17日
迦密中學 2018年12月1日
旅港開平商會中學 2018年12月2日
九龍真光中學 2018年12月16日

深水埗區 
寶血會上智英文書院 2018年11月3日
長沙灣天主教英文中學 2018年12月1日
香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學 2018年12月1日
聖母玫瑰書院 2018年12月1日
黃大仙區 
德望學校 2018年10月6日
保良局第一張永慶中學 2018年12月8日
德愛中學 2018年11月24日
觀塘區 
基督教聖約教會堅樂中學 2018年11月24日
中華基督教會蒙民偉書院 2018年11月24日
梁式芝書院 2018年11月24日
福建中學 2018年12月1日
滙基書院(東九龍) 2018年12月1日
聖傑靈女子中學 2018年12月1日
藍田聖保祿中學 2018年12月8日

港島區 
聖保羅書院 2018年10月27日
聖保祿學校 2018年11月16日
港華仁書院 2018年11月17日
 

 

油尖旺區 日期
聖芳濟書院 2018年11月18日
真光女書院 2018年12月1日
中華基督教會銘基書院 2018年12月1日
伊利沙伯中學 2018年12月8日
何明華會督銀禧中學 2018年12月8日
循道中學 2018年12月15日

Image

超研教育專注優質數學教育,以舒適學習方案令學生學好數學。課程針對數學考試常見題型加以分析,釐清數理概念,建立及提升解題解難能力,令學生處理多變的試題更有優勢。

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

CONTACT US

電話/Whatsapp

電話/Whatsapp

51167443

太子分校

九龍彌敦道794-802 號協成行太子中心5樓

黃大仙分校

黃大仙鳳德道111號鳳德商場241-242號鋪

GALLERY