Image

ONLINE補數學|睇預錄教學片比用ZOOM效果更好

 

2020-2021數學補習課程現已接受報名
疫情期間,我們會增設網上授課
詳情請致電51167443查詢


想了解更多,可以先睇睇以下文章
關於收生,我地有少少說話想講。。。
仔女係小六數學考得幾好,咁升中之後呢?
點解要上ONLINE COURSE?疫情停課 唔好比數學科停滯不前呀


2020-2021暑期課程現已額滿並截止報名
暑期班時間表請按此

2020-2021 常規課程已於7月中接受報名
已報讀暑期課程舊生可優先報讀常規課程


點解我哋選擇預錄課堂影片而唔係用zoom去教學呢?

我哋選擇預錄課堂影片,絕對係因為咁樣先對學好數學呢一科有最大幫助!

 

第一個重點:限期之內你可以無限重溫課堂,慢慢做數,唔明睇到明!

睇片時你可以隨時暫停、重播,假如預定做數時間唔夠,你可以延長;

相反如果你駕輕就熟,你可以快播,曾經有同學就話佢用兩倍速黎睇片~

既然在家學習,大家黎上超研數學嘅堂都係想學好數學,咁點解要局限係指定時間用zoom去聽書?

 

第二個重點:影片有限期!

疫情停課,令好多同學都患咗拖延症,唔迫唔踢都唔做下數。

所以我地影片加咗觀看deadline,同學先可以係框框之下跟返進度!

我地目標好簡單,唔可以比大家跟甩進度!復課之後數學科唔可以一盤散沙,復課之後一定要最快回復最好學習狀態!

超研數學從來都強調學好數學要付出努力,簡單如係deadline前睇哂條片,交埋功課同完成測驗,係同學基本責任!

 

第三個重點:教學講求互動,但zoom絕對唔係唯一方法!

無錯教學互動好重要,live課堂上老師講解完,會係班房游走指導同學,有問有答,呢個係課堂互動。zoom呢?完全不能取代呢種互動!

相反我地不斷改善課堂影片畫質、效果,令大家睇片時更加集中。而且每次同學睇完,可以透過ig問數,我地亦會定期舉行問數session,同學可以即時發問同討論,呢種互動或者點都比唔上面授課程嘅親切,但絕對比用zoom教學效果更好!

注重學習質素係我地最關注嘅問題。係疫情期間,大家已經長時間停課,學習態度同專注力一定難以同正常返學個陣比較。無法面授情況之下,希望幫大家揀到最合適嘅網上學習方式。

 

 

數學網上課程時間表

 

 

 

 

Image

超研教育專注優質數學教育,以舒適學習方案令學生學好數學。課程針對數學考試常見題型加以分析,釐清數理概念,建立及提升解題解難能力,令學生處理多變的試題更有優勢。

FOLLOW US SOCIAL NETWORKS

CONTACT US

電話/Whatsapp

電話/Whatsapp

51167443

旺角分校

九龍旺角彌敦道771-775號栢宜中心2樓

GALLERY